X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
زمان ثبت : شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1383 در ساعت 07:57 ب.ظ
نویسنده : مجید
عنوان : کروماتوگرافی چیست ؟

مخلوط چیست ؟
ترکیب فیزیکی دو یا چند ماده خالص است که همه آنها خواص شیمیایی خود را حفظ کرده اند
مخلوط ها همگن یا ناهمگن هستند که به مخلوط همگن محلول نیز گفته می شود
انتخاب روش برای جداسازی مخلوطها  براساس اختلاف بین خواص فیزیکی یا شیمیایی اجزای یک مخلوط است برخی از روشهای فیزیکی عبارتند از :
صاف کردن - تقطیر - تبلور - استخراج - سانتریفیوژ - تصعید و کروماتوگرافی .
کروماتوگرافی به روشی اطلاق می شود که در آن جداسازی اجزای مخلوط در نمونه مخلوط
براساس تمایل نسبی جذب یا عبور هر جز در یک فاز ساکن هنگام عبور یک فاز متحرک صورت می گیرد .
این روش برای اولین بار توسط تزوت دانشمند روسی برای جداسازی کلروفیل بکار برده شد
اوبرای این کار مخلوط حلال و رنگ دانه ها را از یک ستون پر از کلسیم کربنات عبور داد و مشاهده کرد باندهای رنگی در فواصل متفاوت نسبت به سطح اولیه خود تشکیل گردید در حقیقت با عبور حلال ( فازمتحرک ) از لابلای ذرات کلسیم کربنات (فاز ساکن ) رنگدانها براساس تمایل نسبی به ماندن در فاز متحرک با جذب توسط فاز ساکن از یکدیگر جدا شدن از آنجا این روش را کروماتوگرافی (( نمودارکردن رنگها )) نامیدند .
کروماتوگرافی انواع گوناگون دارد که عبارتند از :

LSC که در آن فازثابت جامد و فاز متحرک مایع
GSC فاز ثابت جامد و فاز متحرک گاز
LLC
فاز ثابت مایع و فاز متحرک نیز مایع
 GLCفاز ثابت مایع و فازمتحرک گاز